Profil / Identitet / Logo

Det är inte alltid lätt att veta vem man är, vad man står för och hur man ska uttrycka sig. Att ta fram material för ett företag som ska beskriva dessa saker kan vara en lite längre process, men samtidigt mycket lärorik. Det kunden oftast lär sig är att de är mycket mer än de tror. Alla dessa arbeten kräver ett nära samarbete mellan beställare och utförare, viljan måste komma inifrån. Resultatet kommer göra stor skillnad för ert företag. Ni kommer kommer att vara bättre rustade inför framtiden och ha nya fina verktyg att arbeta med. Nedan kan du se ett urval av några projekt jag utfört/deltagit i.

Strömstads platsvarumärke

Strömstads kommun

Jag var del i projektet att ta fram Strömstads platsvarumärke som var var ett samarbete mellan näringsliv och kommun. Syftet med platsvarumärket är att stärka platsen som turistmål, boplats och som område att bedriva verksamhet i. Platsvarumärket ska vara en gemensam riktning och ledstång för samtliga i kommunen att arbeta mot/med. Mitt arbete avsåg en hel del konceptutveckling samt formgivning. Arbetet är under implementering. Platsvarumärket är tillgängligt för alla att använd med några få förbehåll, men målet är att uppmuntra och förenkla användningen av allt från text, logotyper, bilder och koncept.

Profil och identitetsutveckling

Ljusfestival – Strömstad in Light

Strömstad in Light är en ljusfestival som går av stapeln i årets mörkaste tid. Evenemanget har fokus på miljö och hållbarhetsfrågor där många duktiga utställare och föreläsare företräds.
Under 2018 beslutades att en ny och spännande kostym skulle sys för projektet med utgångspunkt från en ny logotyp. Papagoja fick äran och har tagit fram logotyp, trycksaker och en enklare grafisk manual.

Profil / Logo / Konceptutveckling

Strömstads Glasmästeri / Västkustens Glasfasader

Ett av västkustens främsta glasmästerier och fönsterprofil-fabrik, Strömstads Glasmästeri/Västkustens Glasfasader, har successivt förnyat och moderniserat sin profil. Vi började 2016 med att ta fram en ny logotyp till båda verksamheterna. Vidare har broschyrer, visitkort, kläder mm. byts ut till deras nya manér. Ny web är under konstruktion.

Profil / Logo / Konceptutveckling

Braxel Solutions AB / Br. Axelssons El

Br. Axelssons El har många järn i elden. Nyligen startade dom ett systerbolag, Braxel Solutions, som har hållbarhet, el-laddning och miljö i fokus. Ny logotyp, ett utarbetat syfte och värdegrund samt en grafisk handbok är framtagen för att markera de första stenarna i murverket. Spännande och Lycka till!

Grafiskt element / Fordonsfoliering

Transtema

Fiberkablar grävs ner med rask takt och Transtema är ett nationellt företag med partners på många ställen i landet. Transtema hade en logo men saknade ett spännande uttryck för sina fordon. De ville även ha ”Battenburgmönster”, som är ett reflexmönster, på samtliga av sina fordon för att öka synlighet och säkerhet.