Spelkoncept

Games Workshop (UK)

Warhammer 40k.
Konceptarbeten till app-spel. Produkten är under utveckling.

Matematik-app

Flip It
Konceptarbeten till mattematikbaserat app-spel. Produkten togs fram i samarbete med pedagog. Olika utseenden och teman.

Spelkoncept

Spelkoncept med rymd-tema.

Neon

Konceptet skulle ha tydlig karaktär av 80-talet.

Troublings

Spel för barn. Spelet innehåller pussel, memory, bok mm.